Funktionärer

Norra Vätterbygdens Folkdansgille


Det är vi som är Folkdanslaget i Askersund

Sidan uppdaterad 2020-06-08

För att använda mailadresserna nedan; byt ut <> mot @

Vår styrelse består för närvarande av:


Irene Persson                         Ordförande         070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Liz Bergqvist                           Vise ordf.            076-796 22 96          lilliz_530<>hotmail.com


Anders Daun                          Sekreterare         070-225 65 82          andersdaun<>telia.com


Margareta Lannhard Sjöberg  Kassör                073-035 14 56          margareta.lannhard.sjöberg<>telia.com


Stefan Karlsson                                                  070-377 07 85          sobbedobb<>hotmail.com


Roland Gelfgren                                                 070-896 67 28          roland<>rogelf.se


Lennart Sandberg                                              070-210 48 94          lennartovesandberg<>hotmail.com

Dansledare:


Irene Persson                                                     070-250 53 21          larsire<>hotmail.com


Inegerd Sturve                                                    0583-141 66             41almnas12<>gmail.com

Festkommitté:


Lennart Sandberg                                              0583-77 04 57          lennartovesandberg<>hotmail.com


Catharina Jacobsson                                         070-630 17 62          catharina.borgenstam.jacobsson<>gmail.com


Gunilla Sandberg                                               0583-77 04 57          g.sandberg<>hotmail.com

Valberedning:


Ulllacarin Haraldsson                                         070-650 80 71          bengt.ullacarin<>telia.com


Catharina Jacobsson                                         070-630 17 62          catharina.borgenstam.jacobsson<>gmail.com

Webmaster:


Per Cederlund                                                    070-608 86 64          webmaster@folkdansaskersund.se