Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2023:

2023:
Söndag 8 oktober kl. 17.00

Föreningsmöte, efteråt dans.

Söndag 8 oktober kl. 18.00-20.00

Träningsdans i Åmmebergs Folkets Hus, med förhoppningsvis nya dansintresseradeSöndagar hösten 2023 kl. 18.00-20.00

Dansträning i Ämmebergs Folkets park.Söndag 19 november kl. 18.00

Föreningsmöte, efteråt dans.Söndag 3 dec kl 18

Inställd dans!Plan för verksamheten 2023 samt verksamhetsberättelse för 2022 där under.